برگزاری اولین دوره آموزش ایمنی کاردر موسسه آموزش عالی صالحان:

اولین دوره آموزش ایمنی کار با حضور هنرجویان و همچنین بازرس و مدرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائمشهرو همچنین مدیر و مشاور آموزش های آزاد و مدیر IT موسسه آموزش عالی صالحان قائمشهر در سالن همایش های این موسسه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای محمدجواد باقری مشاور و مدیر آموزش های آزاد موسسه توضیحاتی را در خصوص برگزاری و مجوزات آموزشی به متقاضیان ارائه دادند و در ادامه بازرس و مدرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قائمشعهر در خصوص نحوه آموزش، کاربرد و الزامات گزراندن این دوره ها مطالبی را بیان نمودند .

همچنین به پرسش متقاضیان هم پاسخ داده شد و در نهایت تصمیم بر این شد ، با توجه به برنامه ریزی های انجانم گرفته دوره آموزشی ایمنی کار، طی 2 جلسه در روزهای شنبه مورخ 6/3/96 و 13/3/96 در ساعات 4:30 الی 19:30 برگزار گردد.

همچنین اسامی هنرجویانی که در اولین جلسه معارفه در موسسه حضور داشتند به شرح ذیل می باشد:

1-    حسین علائدنی شورمسی

2-    سروش کیهان فرد

3-    محسن جودت

4-    عبداله محمدزاده

5-    مجید کرم

6-    بهمن ذاکری خنار

7-    علی شفیعی

8-    محمد حسن سراج

DSC 0308