فراخوان اولین دوره مسابقه دانشجویی طراحی مبلمان و فضای سبز شهر قائمشهر

اولین دوره مسابقه دانشجویی طراحی مبلمان شهری و فضای سبز شهرستان قائمشهر از تاریخ 23 الی 30 اردیبهشت ماه 95 با مشارکت شورای شهر قائمشهر در موسسه آموزش عالی صالحان  با موضوعات زیر برگزار می گردد.

-          طراحی مبلمان شهری

-          طراحی فضای سبز شهری

-          طراحی دیوارنگاری

لازم است کلیه آثار حداکثر تا تاریخ 18 اردیبهشت 95 به دبیرخانه مسابقه تحویل داده شود. برای دریافت آئین نامه از لینک زیر استفاده شود.

آثار تمامی شرکت کنندگان از تاریخ 23 الی 30 اردیبهشت به صورت نمایشگاه در موسسه آموزش عالی صالحان در معرض بازدید عموم قرار خواهد گرفت.

« دریافت آئین نامه »

poster new1