برگزاری اولین دوره های آموزشی ایمنی پیمانکاران و آموزش مسئولین ایمنی کارگاه ها

برگزاری اولین دوره های آموزشی ایمنی پیمانکاران و آموزش مسئولین ایمنی کارگاه ها توسط مؤسسه آموزش عالی صالحان قائم شهر

ریاست مؤسسه عالی صالحان از برگزاری دوره های آموزشی ایمنی پیمانکاران و آموزش مسئولین ایمنی کارگاه ها در محل مؤسسه خبر داد.دکتر میربهاء افزودند: مکاتبات و پیگیری های انجام شده و فراهم نمودن فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی لازم با اخذ مجوز از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بخش مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به شماره   به عنوان مجری برگزاری دوره های آموزشی ایمنی (پیمانکاران و مسئولین ایمنی کارگاه ها) در استان مازندران می باشد.

وی خاطرنشان کرد: مؤسسه آموزش عالی صالحان قائم شهر در راستای رسالت از پیش تعیین شده این بستر آموزشی و کارگاهی را توسط بخش آموزش های آزاد مؤسسه با رویکرد توسعه و پیشرفت و برای آگاهی بیشتر پیمانکاران و مسئولین ایمنی کارگاه ها در سراسر استان مازندران فراهم گشته است که تماما با توجه به شیوه نامه های جامع آموزشی و مطابق با سر فصل های تعیین شده، با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران برگزاری می گردد.

به همین منظور از کلیه پیمانکاران و مسئولین ایمنی کارگاه های شاغل در استان، دعوت به عمل می آید تا با ثبت نام و حضور در دوره های آموزشی فوق پس از کسب نمره قبولی گواهی صلاحیت و یا تمدید گواهی صلاحیت را از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار دریافت نمایند.دکتر میربها اضافه کرد: مؤسسه صالحان همواره در توسعه و ترویج علم و دانش پیشگام بوده است و آمادگی خود را جهت برگزاری هرگونه دوره های آموزشی آزاد را در محل مؤسسه به کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی اعلام کرد.مؤسسه آموزش عالی صالحان قائم شهر امیدوار است تا با برگزاری دوره های آموزش مشابه و البته با همکاری ویژه مراجع ذیصلاح شاهد شکوفایی، پیشرفت و توسعه علم و دانش در سطح استان مازندران باشیم.

موسسه آموزش عالی صالحان قائم شهر پیرو مجوز شماره 952407756  مورخ 95/06/14 از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار بعنوان مجری برگزاری دوره های آموزشی ایمنی کار ، شهریه تمام شده دوره های آموزشی ایمنی پیمانکاران و مسئولین ایمنی در کارگاه ها بر اساس شیوه نامه جامع آموزشی را به شرح ذیل اعلام میدارید.

جدول شماه 1 : استاندارد دوره آموزش عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

عنوان دوره نوع دوره مدت زمان دوره هر نفر ساعت (تومان) شهریه تمام شده(تومان)
آموزش عمومی ایمنی

حضوری ،ترکیبی

(حضوری - مجازی)

40 ساعت 2200 88000

جدول شماه 2 : استاندارد دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

عنوان دوره نوع دوره مدت زمان دوره هر نفر ساعت (تومان) شهریه تمام شده(تومان)
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

حضوری ،ترکیبی

(حضوری - مجازی)

16 ساعت 3200 51200

جدول شماه 3 : استاندارد دوره آموزشی عمومی ایمنی و بهداشت کار (ویژه کارگران پیمانکار)

عنوان دوره نوع دوره مدت زمان دوره هر نفر ساعت (تومان) شهریه تمام شده(تومان)

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار

(ویژه کارگران پیمانکار)

حضوری

8 ساعت 3200 25600

جدول شماه 4 : استاندارد دوره آموزشی عمومی ایمنی و بهداشت کار (ویژه کارفرمایان پیمانکار)

عنوان دوره نوع دوره مدت زمان دوره هر نفر ساعت (تومان) شهریه تمام شده(تومان)

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار

(ویژه کارفرمایان پیمانکار)

حضوری

20ساعت 3200 64000

تلفن های تماس :

09129322078

02126701272

01142293781

 

 

* جهت ثبت نام در دوره ها فرم مربوطه را تکمیل نمایئد: form

-

3200