اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-95

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان موسسه آموزش عالی صالحان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-95

موسسه آموزش عالی صالحان از بین دانش آموختگان کارشناسی پیوسته در رشته های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، مهندسی عمران-سازه، مهندسی سازه های هیدرولیکی- آب، مهندسی فناوریاطلاعاتفناوری اطلاعات (IT)، مهندسی علوم دامی- مدیریت دامپروری با استناد به آئین نامه پذیرش بدون آزمون  استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و اصلاحیه شماره 96474/21 مورخ 94/5/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو بدون آزمون با شرط ذیل دانشجو می پذیرد .

شرایط پذیرش مقطع کارشناسی پیوسته:

1- دانش آموختگی حداکثر در تا پایان شهرویور 1395

2- حداکثر مدت زمان تحصیل برابر با هشت نیمسال تحصیلی

3- پس از 7 نیمسال با گذراندن حداقل 115 واحد درسی به لحاظ میانگین کلّ جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد

تبصره: چنانچه ده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوطه استفاده نکردند، یا ظرفیت ده درصدی دوره کارشناسی ارشد رشته ای تکمیل نشد، در اینصورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفا ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه، با اولویت رتبه می باشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل فرم شماره 1

2- یک نسخه از کارنامه کلی

3- کپی شناسنامه و کارت ملی

4- رزومه علمی، پژوهشی

 تحویل مدارک:

مهلت تحویل حضوری  مدارک تا روز چهارشنبه20/5/95 می باشد. در صورت ارسال مدارک با پشت پیشتاز باید تا تاریخ 95/5/15 به پست تحویل داده شود.

نشانی: قائمشهر- جاده بابل- بعد از پل تلار- روبروی جاده نظامی –موسسه آموزش عالی صالحان

کد پستی :33161-47781    تلفن : 42292424

پذیرش دانشجو:

پذیرش در رشته های مرتبط به تشخیص شورای آموزشی موسسه و تائید نهایی سازمان سنجش صورت خواهد گرفت.

 دریافت فرم:   GoogleFormLogo