اطلاعیه

برگزاری اولین دوره های آموزشی ایمنی پیمانکاران و آموزش مسئولین ایمنی کارگاه ها توسط مؤسسه آموزش عالی صالحان قائم شهر

ریاست مؤسسه عالی صالحان از برگزاری دوره های آموزشی ایمنی پیمانکاران و آموزش مسئولین ایمنی کارگاه ها در محل مؤسسه خبر داد.دکتر میربها افزودند: مکاتبات و پیگیری های انجام شده و فراهم نمودن فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی لازم با اخذ مجوز از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بخش مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به شماره   به عنوان مجری برگزاری دوره های آموزشی ایمنی (پیمانکاران و مسئولین ایمنی کارگاه ها) در استان مازندران می باشد.

وی خاطرنشان کرد: مؤسسه آموزش عالی صالحان قائم شهر در راستای رسالت از پیش تعیین شده این بستر آموزشی و کارگاهی را توسط بخش آموزش های آزاد مؤسسه با رویکرد توسعه و پیشرفت و برای آگاهی بیشتر پیمانکاران و مسئولین ایمنی کارگاه ها در سراسر استان مازندران فراهم گشته است که تماما با توجه به شیوه نامه های جامع آموزشی و مطابق با سر فصل های تعیین شده، با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران برگزاری می گردد.

به همین منظور از کلیه پیمانکاران و مسئولین ایمنی کارگاه های شاغل در استان، دعوت به عمل می آید تا با ثبت نام و حضور در دوره های آموزشی فوق پس از کسب نمره قبولی گواهی صلاحیت و یا تمدید گواهی صلاحیت را از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار دریافت نمایند.دکتر میربها اضافه کرد: مؤسسه صالحان همواره در توسعه و ترویج علم و دانش پیشگام بوده است و آمادگی خود را جهت برگزاری هرگونه دوره های آموزشی آزاد را در محل مؤسسه به کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی اعلام کرد.مؤسسه آموزش عالی صالحان قائم شهر امیدوار است تا با برگزاری دوره های آموزش مشابه و البته با همکاری ویژه مراجع ذیصلاح شاهد شکوفایی، پیشرفت و توسعه علم و دانش در سطح استان مازندران باشیم.