اطلاعیه انتخاب واحد

 قابل توجه دانشجویان محترم:
برای ثبت انتخاب واحد و بهره مندی از  تخفیف های ویژه مالی حداکثر 20% تا تاریخ 96/11/21 به صورت حضوری به موسسه مراجعه نمائید.

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97 96 001

ثبت نام راهیان نور

photo 2018 01 23 08 45 33

زمان های تحویل پروژه

تحویل پروژه درس طراحی معماری 4

 

استاد : آقای آریان رضایی

دهم بهمن ساعت 10 صبح

 

.......................................................................................................................

 

تحویل پروژه درس طراحی فنی – امتحان دروس پرسپکتیو و کاربرد نرم افزارهای ترسیمی (کارشناسی ناپیوسته)

 

استاد : آقای صالحی

 

هشتم بهمن ساعت 10 صبح

 

.......................................................................................................................

 

تحویل پروژه و امتحان درس ترسیم فنی (نقشه کشی معماری)

 

استاد آقای صالحی

نهم بهمن ساعت 10 صبح