زمان تحویل پروژه دروس معماری خانم محسنی

 

کارگاه طراحی پایه 2             96/11/05       ساعت 10 صبح

درک و بیان معماری 2            96/10/16       ساعت 9:30 صبح

درک و بیان معماری 1            96/10/16       ساعت 10 صبح

زمان برگزاری امتحان هندسه

 

قابل توجه دانشجویان:
امتحان درس هندسه استاد محسنی در تاریخ 96/10/16 ساعت 10:30 صبح برگزار میگردد

زمان بندی امتحانات نهایی نیمسال اول 97-96

دریافت برنامه امتحانی نهایی نیمسال اول 97-96

ادامه مطلب...

اطلاعیه نظام وظیفه

⚠️⚠️⚠️ آندسته از دانشجویانی که کارهای نظام وظیفه خود را تا کنون انجام نداده اند
هر چه سریعتر به واحد آموزش مراجعه نمایند.
در غیر اینصورت عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.