16 آذر روز دانشجو

16 آذر روز دانشجو گرامی باد

Daneshjo

عدم برگزاری کلاس

  کلاس استاد امینی درس دانش خانواده دوشنبه 96/8/29 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی

کلاس جبرانی استاد خانم غلامی درس سخت افزار سه شنبه 96/8/30 ساعت 11-8 برگزار می گردد

عدم برگزاری کلاس

  کلاس استاد خانم رضایی (معماری) دوشنبه 96/8/29 تشکیل نمی گردد.