برنامه امتحانی نهایی نیمسال اول 97-96

 

- جهت دریافت برنامه امتحانی نهایی نیمسال اول 97-96 به کانال تلگرام موسسه به نشانی t.me/unisalehan مراجعه نمائید.

اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان:
 آندسته از دانشجویانی که تسویه مالی انجام داده اند می توانند  از تاریخ 96/10/11 روز دوشنبه
 کارت ورود به جلسه امتحان را از سایت خود دریافت نمایند.
 دانشجویان، بدون داشتن کارت ورود به جلسه مجاز به دادن امتحان نخواهند بود.

 

آزمون عملی

قابل توجه دانشجویان :
آزمون عملی درس مبانی کامپیوتر در الکترونیک استاد کرمی روز جمعه ساعت ۱۱ تا ۱۳

برگزاری مراسم روز دانشجو

photo 2017 12 07 10 13 22