تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97 96 001

ثبت نام راهیان نور

photo 2018 01 23 08 45 33

زمان های تحویل پروژه

تحویل پروژه درس طراحی معماری 4

 

استاد : آقای آریان رضایی

دهم بهمن ساعت 10 صبح

 

.......................................................................................................................

 

تحویل پروژه درس طراحی فنی – امتحان دروس پرسپکتیو و کاربرد نرم افزارهای ترسیمی (کارشناسی ناپیوسته)

 

استاد : آقای صالحی

 

هشتم بهمن ساعت 10 صبح

 

.......................................................................................................................

 

تحویل پروژه و امتحان درس ترسیم فنی (نقشه کشی معماری)

 

استاد آقای صالحی

نهم بهمن ساعت 10 صبح

زمان تحویل پروژه دروس معماری خانم محسنی

 

کارگاه طراحی پایه 2             96/11/05       ساعت 10 صبح

درک و بیان معماری 2            96/10/16       ساعت 9:30 صبح

درک و بیان معماری 1            96/10/16       ساعت 10 صبح