اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه تابستان 97

قابل توجه دانشجویان:

کارت ورود به جلسه ترم تابستان 97 خود را می توانید از طریق پرتال خود در یافت نمائید .

آندسته از دانشجویانی که بدهی مالی دارند جهت رسیدگی به وضعیت مالی به آقای رشیدی مراجعه نمایند.