اطلاعیه انتخاب واحد

 قابل توجه دانشجویان محترم:
برای ثبت انتخاب واحد و بهره مندی از  تخفیف های ویژه مالی حداکثر 20% تا تاریخ 96/11/21 به صورت حضوری به موسسه مراجعه نمائید.