اطلاعیه انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویانی که انتخاب واحد انجام نداده اند:
برای بهره مندی از تخفیف ویژه مالی تا 15% از روز شنبه 96/7/1 الی پنج شنبه 96/7/6 به صورت حضوری به موسسه مراجعه نمائید. درصورت عدم انجام انتخاب واحد و امور مالی مرخصی تحصیلی لحاظ می گردد.