نحوه اقدام برای اخذ خروج از کشور دانشجویان استان مازندران بصورت اینترنتی

گام اول: ورود به سامانه الکترونیک ناجا  services.epolice.ir

گام دوم: ورود اطلاعات بترتیب ذیل جهت ورد به سامانه

الف: ورد نام کاربری ، که همان کد ملی مشمول می باشد

ب: ورود کد کلمه عبور، که همان کد سخا می باشد که مشمول می تواند از نزدیکترین پلیس +10 دریافت نماید

ج: ورود کد امنیتی ، که در پایین صفحه باز شده قابل رویت می باشد.

گام سوم: پس از انجام مراحل قبل وارد سامانه شده و از قسمت وظیفه عمومی گزینه خروج از کشور را انتخاب میکنیم و در کادر باز شده بنام شخص، اطلاعات خروج از کشور از جمله (تاریخ رفت و برگشت- کشور مقصد - علت درخواست و آدرس) وارد شده و مراحل ثبت درخواست انجام میگیرد.

گام چهارم: پس از ثبت درخواست فوق درگاه بانک جهت واریز مبلغ 3500 تومان هزینه ثبت نام فعال میشود و پس از پرداخت مبلغ، درخواست برای تایید اولیه به دانشگاه مرجع ارسال می گردد. ( بطور مثال درخواست دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی و دولتی به دانشگاه مازندران – بابلسر ارسال می گردد)

گام پنجم: پس از دریافت درخواست مشمول در دانشگاه مرجع شرایط مشمول بررسی و در صورت نداشتن مشکل خروج توسط کاربر وظیفه عمومی دانشگاه درخواست تایید میگردد.

گام ششم: پس از تایید دانشگاه مرجع مشمول مجاز خواهد بود تا مبلغ ودیعه خروج از کشور را بصورت غیرحضوری پرداخت نماید

تذکر اینکه: ورود شماره حساب قوامین بنام مشمول برای واریز وجه ودیعه پس از ورود مشمول به داخل کشور در این مرجله الزامی است.

نتیجه اقدامات فوق:درخواست مشمول پس از پایان 6 مرحله فوق و پرداخت مبلغ ودیعه 3 میلیونی زیارتی و یا 15 میلیونی سفر سیاحتی پس از 48 ساعت یه سامانه وطیفه عمومی ناجا ارسال و توسط کاربران وظیفه عمومی تایید شده و اجازه خروج از کشور در سیستم گذرنامه قرار می گیرد و مشمول می تواند با مراجعه به پلیس گذرنامه شهرستان محل سکونت و یا مرکز استان پیگیر مجوز خروج و گذرنامه شود.