اطلاعیه انتخاب واحد جهت دریافت تخفیف مالی

قابل توجه دانشجویان گرامی:
برای بهره مندی از تخفیف های ویژه مالی تا 25% به صورت حضوری در موسسه از روز دوشنبه 96/6/20 الی شنبه 96/6/25 انتخاب واحد نمائید . در صورت عدم مراجعه در تاریخ مقرر هیچ گونه تخفیفی تعلق نخواهد گرفت