اطلاعیه قبول شدگان کارشناسی ارشد

 
ضمن عرض تبریک بابت قبولی در مقطع کارشناسی ارشد به اطلاع می رساند برای بهره مندی از تخفیفات ویژه مالی تا سقف 25% حداکثر تا روز شنبه تاریخ 96/6/25 به موسسه مراجعه نمائید.