برگزاری انتخابات شورای اجرایی کانون هلال احمر موسسه آموزش عالی صالحان

برگزاری انتخابات شورای اجرایی کانون هلال احمر موسسه آموزش عالی صالحان

 

انتخابات کانون دانشجویی هلال احمر موسسه آموزش عالی صالحان در روز 18 اسفند 95 با حضور نمایندگان هلال احمر شهر قائمشهر در موسسه آموزش عالی صالحان برگزار گردید.در این انتخابات آقای رضا ابراهیمی، خانم سارا شریفی، بتول داداشی، محمد باقری و امیرحسین شهیرشورمستی به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و آقای امیرحسین رضانژاد و خانم شیما هاشمی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده اند.

helal

h

g