اطلاعیه دروس اخلاق اسلامی و تاریخ اسلام استاد رمضانی

کلاس های استاد رمضانی دروس تاریخ اسلام در روز جمعه ساعت 16:30-15 و اخلاق اسلامی نیز در همان روز ساعت 18-16:30 برگزار میگردد.