نشست مطبوعاتی موسسه آموزش عالی صالحان با اصحاب رسانه

...نشست مطبوعاتی  موسسه آموزش عالی صالحان با اصحاب رسانه ...


با محوریت گزارش عملکرد آموزشی سال جاری و معرفی دوره های آموزش آزاد..

photo 2017 02 12 15 04 10

photo 2017 02 12 15 04 17