نشست مطبوعاتی موسسه آموزش عالی صالحان با اصحاب رسانه

...نشست مطبوعاتی  موسسه آموزش عالی صالحان با اصحاب رسانه ...

ادامه مطلب...

زمان انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان ارشد :

زمان انتخاب واحد کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد روز دوشنبه مورخ 95/11/25 می باشد
زمان برگزاری کلاسها ی ارشد از روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 می باشد

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

ta 002

اطلاعیه

برگزاری اولین دوره های آموزشی ایمنی پیمانکاران و آموزش مسئولین ایمنی کارگاه ها توسط مؤسسه آموزش عالی صالحان قائم شهر

ریاست مؤسسه عالی صالحان از برگزاری دوره های آموزشی ایمنی پیمانکاران و آموزش مسئولین ایمنی کارگاه ها در محل مؤسسه خبر داد.دکتر میربها افزودند: مکاتبات و پیگیری های انجام شده و فراهم نمودن فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی لازم با اخذ مجوز از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بخش مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به شماره   به عنوان مجری برگزاری دوره های آموزشی ایمنی (پیمانکاران و مسئولین ایمنی کارگاه ها) در استان مازندران می باشد.

وی خاطرنشان کرد: مؤسسه آموزش عالی صالحان قائم شهر در راستای رسالت از پیش تعیین شده این بستر آموزشی و کارگاهی را توسط بخش آموزش های آزاد مؤسسه با رویکرد توسعه و پیشرفت و برای آگاهی بیشتر پیمانکاران و مسئولین ایمنی کارگاه ها در سراسر استان مازندران فراهم گشته است که تماما با توجه به شیوه نامه های جامع آموزشی و مطابق با سر فصل های تعیین شده، با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران برگزاری می گردد.

به همین منظور از کلیه پیمانکاران و مسئولین ایمنی کارگاه های شاغل در استان، دعوت به عمل می آید تا با ثبت نام و حضور در دوره های آموزشی فوق پس از کسب نمره قبولی گواهی صلاحیت و یا تمدید گواهی صلاحیت را از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار دریافت نمایند.دکتر میربها اضافه کرد: مؤسسه صالحان همواره در توسعه و ترویج علم و دانش پیشگام بوده است و آمادگی خود را جهت برگزاری هرگونه دوره های آموزشی آزاد را در محل مؤسسه به کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی اعلام کرد.مؤسسه آموزش عالی صالحان قائم شهر امیدوار است تا با برگزاری دوره های آموزش مشابه و البته با همکاری ویژه مراجع ذیصلاح شاهد شکوفایی، پیشرفت و توسعه علم و دانش در سطح استان مازندران باشیم.