درخواست کارت دانشجویی

دانشجویان محترم: جهت دریافت کارت دانشجویی فرم را به درستی و به طور کامل تکمیل نمائید. مسئولیت اطلاعات وارد شده بر عهده دانشجو می باشد.

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خود را به طور کامل و بصورت فارسی وارد نمائید

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی را به طور کامل و بصورت فارسی وارد نمائید

شماره دانشجویی(*)
ورودی نامعتبر

شماره دانشجویی خود را پس از دریافت از واحد آموزش وارد نمائید

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

شماره موبایل(*)
ورودی نامعتبر

عکس دانشجو(*)
ورودی نامعتبر

در این قسمت عکس خود را با فرمت jpeg و با کیفیت مناسب قرار دهید

تائید فرم